Kluczowe informacje dotyczące pedagogiki Marii Montessori

grupa mieszana wiekowo – w grupie żłobkowej są to dzieci w wieku 1,5 do 3 lat, z kolei w grupie przedszkolnej w wieku od 2,5 do 6 lat. W rodzinie ani w społeczeństwie nie przebywamy tylko z rówieśnikami. Dzieci uczą się wzajemnie od siebie, starsze pomagają młodszym, mogą doświadczyć bycia ekspertem i podbudować poczucie własnej wartości. Młodsze wzorując się na tych starszych mają więcej wyzwań i robią dzięki temu ogromne postępy.

przygotowane otoczenie – wszystkie materiały znajdujące się w sali są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Poprzez pomoce rozwojowe nauczyciel inspiruje dzieci i zachęca do samodzielnego odkrywania, doświadczania, a przy tym uczenia się. Przygotowane otoczenie odpowiada na fazy wrażliwe u dzieci, czyli okresy szczególnego zainteresowania daną aktywnością, np. pisaniem, czytaniem, czy matematyką.

praca własna z pomocami Montessori – najważniejszy okres podczas żłobkowego i przedszkolnego dnia. To czas, gdy dzieci pracują z materiałami rozwojowymi samodzielnie, w małych grupach lub też uczestniczą w indywidualnych lekcjach udzielanych przez nauczyciela. Wtedy właśnie doświadczają ciszy i koncentracji zwanej polaryzacją uwagi.

„Dorosły pracuje, by udoskonalić otoczenie. Dziecko pracuje, by udoskonalić siebie”

Maria Montessori

program Montessori – sala i materiały tam się znajdujące podzielone są na 5 obszarów: życie codzienne, sensoryka, język, matematyka, kultura. Dzieci pracując z tymi materiałami zdobywają wiedzę z tych konkretnych działów. Program zachęca do odkrywania i uczenia się poprzez doświadczenie i korygowanie własnych błędów.

rola nauczyciela – nauczyciel jest przede wszystkim bacznym, cichym obserwatorem i przewodnikiem. Wspiera dziecko i podąża za jego potrzebami. Zapewnia łączność między przygotowanym otoczeniem, a dzieckiem prezentując mu materiały rozwojowe. Rolą nauczyciela nie jest stały nadzór i „nauczanie”, lecz umiejętne towarzyszenie dziecku w jego samodzielnym zdobywaniu wiedzy.

„Nie wystarczy bowiem przygotować dla dziecka przedmioty o odpowiednich kształtach i wymiarach. Należy przygotować dorosłego, aby potrafił pomagać dziecku.”

Maria Montessori

Założenia pedagogiki Marii Montessori

 • Dzieci uczą się same pracując na odpowiednim materiale
 • „Błąd jest naszym najlepszym przyjacielem, bo na błędach się uczymy” – materiały z kontrola błędu
 • Nauczanie odbywa się indywidualnie, w małych grupkach
 • Dzieci rozwijają samodyscyplinę (wolność i wewnętrzna dyscyplina jako dwie strony medalu)
 • Dziecko zajmuje się wybraną przez siebie pracą tak długo jak chce
 • Najważniejsza jest praca samodzielna dziecka, zajęcia w kręgu są kwestią drugoplanową

Poznajcie, czym dla Nas jest Montessori

 • Montessori to Relacja osoby dorosłej z dzieckiem,
 • pewien sposób komunikacji z dzieckiem,
 • odejście od „podawczego” nauczania na rzecz uczenia sie poprzez własną aktywność dziecka.
 • uważność na dziecko i jego potrzeby.
 • uczenie dzieci stopniowego przejmowania za siebie odpowiedzialności a tym samym coraz większej samodzielności.

Pedagogika Marii Montessori pomaga w

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.