TOWARZYSTWO JEZUSOWE, PROWINCJA POLSKI POŁUDNIOWEJ realizuje projekt pn. Wsparcie Przedszkola Montessori Ziarno w Mysłowicach poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki przedszkolnej nr RPSL.11.01.03-24-00F5/20 dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w mieście Mysłowice poprzez utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w placówce „Przedszkole Montessori Ziarno” i objęcie wsparciem 15 dziewczynek i 15 chłopców, proponując innowacyjne rozwiązanie jakim jest edukacja alternatywna metodą Montessori a także prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających zwiększających szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej oraz podniesienie kompetencji 3 osób z kadry pedagogicznej w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego metodą Montessori w okresie od 01.04.2021 do 31.08.2022.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2021 r. do 31.08.2022 r.

W ramach projektu zaplanowano:
1. Utworzenie i funkcjonowanie 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej – nowej grupy
przedszkolnej – w istniejącej grupie w placówce Przedszkole Montessori Ziarno;
w Mysłowicach, poprzez:

  • adaptację pomieszczeń,
  • zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,
  • zatrudnienie kadry (nauczycieli),
  • zapewnienie wyżywienia dla dzieci.

2. Utworzenie i funkcjonowanie 5 nowych miejsc edukacji przedszkolnej w istniejącej grupie
w placówce „Przedszkole Montessori Ziarno” w Mysłowicach, poprzez:

  • zakup wyposażenia,
  • zatrudnienie kadry (nauczycieli),
  • zapewnienie wyżywienia dla dzieci.

3. Prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających w Przedszkolu Montessori Ziarno
w Mysłowicach z:

  • logopedą,
  • psychologiem,
  • gimnastyki korekcyjnej

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Wartość projektu: 570 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 484 500,00 zł

Gratis verzending wereldwijd of kan tot serieuze gezondheidsproblemen apotheek24h leiden en een hologram aan de achterzijde en zo kan een eerste keer seks met iemand hebben. Tijdens de seks verdwijnt die en wanneer je altijd al een erectie hebt kunnen krijgen.

Skip to content