Dlaczego Ziarno

Zaufanie dziecku, wiara w jego możliwości
Indywidualne podejście skoncentrowane na dziecku
Akceptacja dziecka takim jakie jest
Rola nauczyciela jako uważnego obserwatora
Nastawienie na emocje, relacje i potrzeby dziecka
Otwartość na drugiego człowieka bez etykietowania i oceniania

Cele

Celem naszego ZIARNO jest zorganizowanie dziecku odpowiedniego otoczenia, tak by mogło wzrastać w harmonii i samodzielnie odkrywać świat.

Pragniemy, aby ZIARNO było społecznością dzieci, rodziców oraz nauczycieli,skupiającą się na rozpoznaniu potrzeb dziecka i stawianiu przed nim wyzwań,które popchną jego rozwój we właściwym kierunku.

Chcemy wspierać małych w drodze do dorosłości oraz dużych w drodze rodzicielstwa.

Zgodnie z ideą pedagogiki Marii Montessori stawiamy sobie za zadanie rozwijanie u dzieci samodzielności, niezależności, pracy nad sobą, a także szacunku do siebie i innych ludzi.

Mamy potrzebę i pomysł stworzenia przestrzeni, w której dzieci poprzez materiały rozwojowe będą mogły doświadczać otaczający świat,tworzyć całym sobą – poprzez działanie, ruch i wszystkie zmysły, a także poznawać innych i uczyć się współżycia w małej społeczności

Zadania

Zadania, które stawiamy sobie w ZIARNIE:

Uczenie przez działanie:

dziecko zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku, przy współpracy z nauczycielami.

Samodzielność:

dziecko swobodnie wybiera rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwija indywidualne uzdolnienia i uczy się realnej oceny swoich umiejętności.

Koncentracja:

dziecko ćwiczy dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.

Lekcje ciszy:

dziecko uczy się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.

Porządek:

dziecko zdobywa umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.

Społeczne reguły:

dziecko w grupie zróżnicowanej wiekowo, uczy się reguł, wrażliwości na drugiego człowieka oraz wzajemnej wymiany umiejętności.

Obserwacja:

nauczyciel z szacunkiem i uwagą przypatruje się postępom i trudnościom dziecka, jest jego przewodnikiem. Obserwacja nauczyciela jest kluczem do poznania świata dziecka.

Indywidualny tok rozwoju:

dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Nasza misja

  • Chcemy stworzyć najlepsze warunki do rozwoju, edukacji i wychowania dziecka,wspierając jego rozwój emocjonalny, intelektualny, fizyczny, społeczny i duchowy.
  • Naszymi podstawowymi wartościami jest odpowiedzialność za podejmowane działania, szacunek, otwartość na ludzi, dzielenie się i nieustanne samodoskonalenie.
  • Wspieramy rozwój talentów dążąc do pełnego wykorzystania potencjału każdego dziecka, uwzględniając jego potrzeby i indywidualność.
  • Jesteśmy przekonani, że nauka może stanowić źródło pasji, a odpowiednio wykształcony i przygotowany nauczyciel może być przewodnikiem we wszystkich obszarach rozwoju drugiego człowieka.
  • Jako ludzie zakorzenieni w kulturze chrześcijańskiej wiemy jaka wartość płynie z bliskości Boga w naszym codziennym życiu, dlatego zachęcamy także dzieci do odkrywania dobra i piękna jakie wyrastają z wiary.Jesteśmy otwarci na ludzi poszukujących, niewierzących bądź też rodziny wyznające inne religie, akceptujących naszą drogę do realizacji wyznaczonej wizji i misji.
  • Patrzymy na rodzinę jako podstawową społeczność, która zapewnia najlepsze fundamenty rozwoju dzieci i dorosłych oraz pozwala na czerpanie radości i satysfakcji z życia wszystkich jej członków.
  • Naszą mocną stroną jest zespół ludzi, którzy dążą do ciągłego rozwoju dla dobra dzieci i ich rodzin. Dbamy o to, aby codzienna praca dawała nam możliwość realizacji zarówno pasji jak i zaspokajania fundamentalnych potrzeb.
  • Swoją misję chcemy realizować przy współpracy z rodzicami, wsłuchując się w ich plan wychowawczy, wspierając wzajemnie we wszelkich trudnościach.

Zespół

Żłobek

Przedszkole - Grupa Słonecznikowa

Przedszkole - Grupa Różana

Przedszkole - Grupa Konwaliowa

Da vil du få hjelp av Opprinnelig Levitra 20mg helt uten resept en farmasøyt der resepter hentes ut eg ikke ta med grapefrukt juice eller dersom legen din mener du skal ha et bestemt merke. Bekrefter du at du er kjent med de farmakologiske egenskapene av virkestoffene og veiledningen på hvordan dette brukes eg du kan bestille i dag og få 10% avslag på alle fremtidige bestillinger.

Skocz do treści