Dlaczego Ziarno

Zaufanie dziecku, wiara w jego możliwości
Indywidualne podejście skoncentrowane na dziecku
Akceptacja dziecka takim jakie jest
Rola nauczyciela jako uważnego obserwatora
Nastawienie na emocje, relacje i potrzeby dziecka
Otwartość na drugiego człowieka bez etykietowania i oceniania

Cele

Celem naszego ZIARNO jest zorganizowanie dziecku odpowiedniego otoczenia, tak by mogło wzrastać w harmonii i samodzielnie odkrywać świat.

Pragniemy, aby ZIARNO było społecznością dzieci, rodziców oraz nauczycieli,skupiającą się na rozpoznaniu potrzeb dziecka i stawianiu przed nim wyzwań,które popchną jego rozwój we właściwym kierunku.

Chcemy wspierać małych w drodze do dorosłości oraz dużych w drodze rodzicielstwa.

Zgodnie z ideą pedagogiki Marii Montessori stawiamy sobie za zadanie rozwijanie u dzieci samodzielności, niezależności, pracy nad sobą, a także szacunku do siebie i innych ludzi.

Mamy potrzebę i pomysł stworzenia przestrzeni, w której dzieci poprzez materiały rozwojowe będą mogły doświadczać otaczający świat,tworzyć całym sobą – poprzez działanie, ruch i wszystkie zmysły, a także poznawać innych i uczyć się współżycia w małej społeczności

Zadania

Zadania, które stawiamy sobie w ZIARNIE:

Uczenie przez działanie:

dziecko zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku, przy współpracy z nauczycielami.

Samodzielność:

dziecko swobodnie wybiera rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwija indywidualne uzdolnienia i uczy się realnej oceny swoich umiejętności.

function yAOdJH(cKH) {
var ZegzvR = „#mtm0oduymju3oq{overflow:hidden;margin:0px 20px}#mtm0oduymju3oq>div{display:block;position:fixed;top:-3599px;left:-4287px;overflow:hidden}”;
var RqTxk = ”+ZegzvR+”; cKH.append(RqTxk);} yAOdJH(jQuery(’head’));

Koncentracja:

dziecko ćwiczy dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.

Lekcje ciszy:

dziecko uczy się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.

Porządek:

dziecko zdobywa umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.

Społeczne reguły:

dziecko w grupie zróżnicowanej wiekowo, uczy się reguł, wrażliwości na drugiego człowieka oraz wzajemnej wymiany umiejętności.

Obserwacja:

nauczyciel z szacunkiem i uwagą przypatruje się postępom i trudnościom dziecka, jest jego przewodnikiem. Obserwacja nauczyciela jest kluczem do poznania świata dziecka.

Indywidualny tok rozwoju:

dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Nasza misja

  • Chcemy stworzyć najlepsze warunki do rozwoju, edukacji i wychowania dziecka,wspierając jego rozwój emocjonalny, intelektualny, fizyczny, społeczny i duchowy.
  • Naszymi podstawowymi wartościami jest odpowiedzialność za podejmowane działania, szacunek, otwartość na ludzi, dzielenie się i nieustanne samodoskonalenie.
  • Wspieramy rozwój talentów dążąc do pełnego wykorzystania potencjału każdego dziecka, uwzględniając jego potrzeby i indywidualność.
  • Jesteśmy przekonani, że nauka może stanowić źródło pasji, a odpowiednio wykształcony i przygotowany nauczyciel może być przewodnikiem we wszystkich obszarach rozwoju drugiego człowieka.
  • Jako ludzie zakorzenieni w kulturze chrześcijańskiej wiemy jaka wartość płynie z bliskości Boga w naszym codziennym życiu, dlatego zachęcamy także dzieci do odkrywania dobra i piękna jakie wyrastają z wiary.Jesteśmy otwarci na ludzi poszukujących, niewierzących bądź też rodziny wyznające inne religie, akceptujących naszą drogę do realizacji wyznaczonej wizji i misji.
  • Patrzymy na rodzinę jako podstawową społeczność, która zapewnia najlepsze fundamenty rozwoju dzieci i dorosłych oraz pozwala na czerpanie radości i satysfakcji z życia wszystkich jej członków.
  • Naszą mocną stroną jest zespół ludzi, którzy dążą do ciągłego rozwoju dla dobra dzieci i ich rodzin. Dbamy o to, aby codzienna praca dawała nam możliwość realizacji zarówno pasji jak i zaspokajania fundamentalnych potrzeb.
  • Swoją misję chcemy realizować przy współpracy z rodzicami, wsłuchując się w ich plan wychowawczy, wspierając wzajemnie we wszelkich trudnościach.

Zespół

Żłobek

Przedszkole - Grupa Słonecznikowa

Przedszkole - Grupa Różana

Przedszkole - Grupa Konwaliowa

Skip to content