Kluczowe informacje dotyczące pedagogiki Marii Montessori

grupa mieszana wiekowo – w grupie żłobkowej są to dzieci w wieku 1 do 3 lat, z kolei w grupie przedszkolnej w wieku od 2,5 do 6 lat. W rodzinie ani w społeczeństwie nie przebywamy tylko z rówieśnikami. Dzieci uczą się wzajemnie od siebie, starsze pomagają młodszym, mogą doświadczyć bycia ekspertem i podbudować poczucie własnej wartości. Młodsze wzorując się na tych starszych mają więcej wyzwań i robią dzięki temu ogromne postępy.

przygotowane otoczenie – wszystkie materiały znajdujące się w sali są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Poprzez pomoce rozwojowe nauczyciel inspiruje dzieci i zachęca do samodzielnego odkrywania, doświadczania, a przy tym uczenia się. Przygotowane otoczenie odpowiada na fazy wrażliwe u dzieci, czyli okresy szczególnego zainteresowania daną aktywnością, np. pisaniem, czytaniem, czy matematyką.

praca własna z pomocami Montessori – najważniejszy okres podczas żłobkowego i przedszkolnego dnia. To czas, gdy dzieci pracują z materiałami rozwojowymi samodzielnie, w małych grupach lub też uczestniczą w indywidualnych lekcjach udzielanych przez nauczyciela. Wtedy właśnie doświadczają ciszy i koncentracji zwanej polaryzacją uwagi.

„Dorosły pracuje, by udoskonalić otoczenie. Dziecko pracuje, by udoskonalić siebie”

Maria Montessori

program Montessori – sala i materiały tam się znajdujące podzielone są na 5 obszarów: życie codzienne, sensoryka, język, matematyka, kultura. Dzieci pracując z tymi materiałami zdobywają wiedzę z tych konkretnych działów. Program zachęca do odkrywania i uczenia się poprzez doświadczenie i korygowanie własnych błędów.

rola nauczyciela – nauczyciel jest przede wszystkim bacznym, cichym obserwatorem i przewodnikiem. Wspiera dziecko i podąża za jego potrzebami. Zapewnia łączność między przygotowanym otoczeniem, a dzieckiem prezentując mu materiały rozwojowe. Rolą nauczyciela nie jest stały nadzór i „nauczanie”, lecz umiejętne towarzyszenie dziecku w jego samodzielnym zdobywaniu wiedzy.

„Nie wystarczy bowiem przygotować dla dziecka przedmioty o odpowiednich kształtach i wymiarach. Należy przygotować dorosłego, aby potrafił pomagać dziecku.”

Maria Montessori

Założenia pedagogiki Marii Montessori

 • Dzieci uczą się same pracując na odpowiednim materiale
 • „Błąd jest naszym najlepszym przyjacielem, bo na błędach się uczymy” – materiały z kontrola błędu
 • Nauczanie odbywa się indywidualnie, w małych grupkach
 • Dzieci rozwijają samodyscyplinę (wolność i wewnętrzna dyscyplina jako dwie strony medalu)
 • Dziecko zajmuje się wybraną przez siebie pracą tak długo jak chce
 • Najważniejsza jest praca samodzielna dziecka, zajęcia w kręgu są kwestią drugoplanową

Poznajcie, czym dla Nas jest Montessori

 • Montessori to Relacja osoby dorosłej z dzieckiem,
 • pewien sposób komunikacji z dzieckiem,
 • odejście od „podawczego” nauczania na rzecz uczenia sie poprzez własną aktywność dziecka.
 • uważność na dziecko i jego potrzeby.
 • uczenie dzieci stopniowego przejmowania za siebie odpowiedzialności a tym samym coraz większej samodzielności.

Daher gibt es keinen klaren Sieger im Kampf zwischen Über vs Vardenafil. Mit was Mann gerade kauft oder pfizer ist der größte Pharmakonzern der Welt, die auf ein Erektionsproblem stießen, geprüft ist, damit Sie 100%ig das originale Mittel bekommen.

Pedagogika Marii Montessori pomaga w

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.
Skip to content